Bokutgivning

”Fokuset kommer att vara en utgivning av nya böcker av redan etablerade författare, där vi som förlag har möjlighet att ta en större risk och erbjuda författarna mer service eftersom vi vet att de redan har en etablerad läsekrets.”

Slottner säger att manusen till Stellar förlags första böcker redan är under bearbetning hos redaktör och grafiker. Hon berättar att det första antagna manuset är en thriller av författaren Jan-Erik Ullström. Han har redan tidigare gett ut sex böcker tillsammans med Idus förlag och Slottner uppger att samarbetet har fungerat bra. Hon berättar också att det ligger en feelgoodroman i pipelinen och att fler titlar redan är på ingång.

”De två första böckerna kommer att släppas under våren, och kommer att vara den perfekta semesterläsningen.”


Att skicka in manus
1. Vi är tacksamma om du inleder med en sammanfattning av din bok för att vi skall kunna bilda oss en uppfattning om bokens innehåll och språk.
2. Vi behöver ha hela manuset för att kunna bedöma helheten.
3. För alla manus, beskriv målgrupp och din tanke med manuset.
4. Vi vill också ha en presentation av dig som person.

  Manus: manus@stellarforlag.se

Vi föredrar att få manus via mail men du kan också skicka via post till:
Stellar förlag
Göteborgsvägen 3A
44330 Lerum

Önskar du tillbaka ditt manus bifoga frankerat svarskuvert. Skickar du pappersmanus glöm inte att skicka med din e-postadress. Gör du inte det kan vi tyvärr inte skicka svar till dig om vi inte antagit ditt manus.
Vi hör alltid av oss inom kort (gäller manus skickade per e-post) för att berätta att vi mottagit ditt manus.
Vi strävar efter att du skall ha fått svar om vi antagit ditt manus inom två månader men periodvis kan det ta längre tid.
Vi förbehåller oss rätten att anlita externa personer för manusbedömning i de fall vi anser att det behövs. Kan vara för till exempel specifik yrkeskunskap. 
Vi får en mycket stor mängd manus och kan därför inte ge personliga kommentarer på manus.
Vi ansvarar inte för manus eller problem som kan uppstå då de skickas till oss via post eller mail.

Lagring av personuppgifter:
Då en författare skickar in manus och personuppgifter till Stellar förlag lagras dessa mail hos oss för att kunna bedömas och därefter ett år för att kunna hjälpa författaren med egen utgivning om hen bestämmer sig för det. Registret innehåller de personuppgifter som författare skickar in samt manus. Genom att skicka in uppgifterna, ges ett samtycke till att vi sparar dessa.
Uppgifterna används av Stellar förlag för att kunna bedöma manus samt jobba vidare om vi får uppdraget att ge ut boken.
De registrerade uppgifterna kan komma att spridas till extern lektör för läsning.  Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Alla författare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.
Samtycket är giltigt till dess författaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.
För att skicka in ditt manus till oss skall du ha fyllt 18 år.Det finns inga produkter i denna kategori.